Aktuální informace z IMU

 • IMU, po zhodnovení návrhů od členských organizací, vyhlásila 14. duben, "den pi" (v anglicke transkripci se 14. duben píše 3.14), za Mezinárodní den matematiky (International Day of Mathematics, IDM). Více podrobností lze nalézt na webové stránce IDM zde (říjen 2018)
 • Ve dnech 29.-30.7.2018 se v Sao Paulo, Brazilie, konalo 18. Valné shromáždění IMU (18th General Assembly of the International Mathematical Union). Jedním z jeho zásadních rozhodnutí je přidělení pořádání příštího ICM 2022 do Petrohradu. Webová stránka ICM 2022 je zde
 • Ve dnech 1.-9.8.2018 se v Rio de Janeiro, Brazilie, konal Mezinárodní matematický kongres, ICM 2018. Bližší informace na webové stránce kongresu zde
 • Komitét nominoval tříčlennou delegaci zastupující ČR na Valném shromáždění IMU (květen 2018).
 • Za ČR byly odeslány dvě nominace mladých matematiků na Heidelberg Laureate forum 2018 (leden 2018).
 • Sekretariát IMU dokončil Bulletin 68, obsahující přehled aktivit IMU za rok 2016. Bulletin je dostupný zde (prosinec 2017).
 • Heidelberg Laureate forum 2018 se bude konat ve dnech 23.-28.9.2018.
  Návrhy na nominace prostřednictvím ČKM, uzávěrka 9. 2. 2018.
 • web stránka s bližšími informacemi
 • (listopad 2017).
 • Sekretariát IMU vyhlásil v rámci příprav Valného shromáždění IMU (Sao Paulo 2018) výzvy k nominacím na funkce
  - vicepresidenta IMU,
  - členy výkonného výboru IMU (IMU EC Members-at-Large),
  - dalších orgánů (komise pro rozvojové země atd.).
  Výsledkem těchto nominací budou kandidáti do voleb, které proběhnou na Valném shromáždění IMU.
  Projednání případných nominací prostřednictvím ČKM.
  Uzávěrka na všechny nominace je 15. listopadu 2017 (září 2017).
 • Organizační výbor ICM 2018 vyhlásil velkorysý program cestovních grantů pro matematiky z rozvojových zemí. Podrobnosti jsou zde   (březen 2017).
 • Heidelberg Laureate forum 2017 se bude konat ve dnech 24.-29.9.2017.
  Návrhy na nominace prostřednictvím ČKM, uzávěrka 14. 2. 2017.
 • web stránka s bližšími informacemi
 • (leden 2017).
 • Sekretariát IMU oznámil výsledky výzvy k podávání nabídek na organizaci ICM 2022. Byly obdrženy dvě nabídky:
        Francie, místo konání Paříž,
        Rusko, místo konání St. Petersburg.
  Výběr bude proveden na zasedání Valného shromáždění IMU, Sao Paulo, 29.-30.7.2018 (prosinec 2016).
 • Sekretariát IMU vyhlásil výzvu národním komitétům k nominacím kandidátů na významné mezinárodní matematické ceny (Fieldsova medaile, Nevanlinnova cena, Gaussova cena a další), které budou uděleny na ICM 2018 v Rio de Janeiru. Podrobnosti jsou k disposici zde.
  Uzávěrka nominací je 31. prosinec 2016.
  Projednání případných nominací prostřednictvím ČKM (září 2016).
 • Organizační výbor ICM 2018 (Rio de Janeiro, 1. - 9. 8. 2018) publikoval prvni informační newsletter, obsahující mj. podrobnosti o termínu a místě konání kongresu. Newsletter je dostupný na této webové adrese (prosinec 2015).
 • Sekretariát IMU dokončil Bulletin 66, obsahující přehled aktivit IMU za rok 2014. Bulletin je dostupný zde (prosinec 2015).
 • IMU vyhlásila výzvu k nominacím na Ramanujanovu cenu. Jedná se o ocenění pro vynikajícího matematika ve věku do 45 let z rozvojové země. Návrhy na případné nominace prostřednictvím ČKM, uzávěrka 1. 3. 2016. Bližší podrobnosti zde (listopad 2015).
 • Heidelberg Laureate forum 2016 se bude konat ve dnech 18.-23.9.2016.
  Návrhy na nominace prostřednictvím ČKM, uzávěrka 3. 2. 2016.
 • web stránka s bližšími informacemi
 • (listopad 2015).
 • IMU oznámila přesné datum a místo konání ICM 2018:
  Mezinárodní kongres matematiků ICM 2018 se bude konat ve dnech
              1. – 9. srpna 2018
  v Rio Centro Convention Center, Rio de Janeiro, Brazilie.
  Byla již zprovozněna oficiální webová stránka kongresu na adrese http://www.icm2018.org/; na této adrese je možno se zaregistrovat pro zasílání aktuálních informací (Newsletter ICM 2018).
  Kongresu ICM 2018 bude ve dnech 29.-30. července 2018 předcházet Valné shromáždění (General Assembly) IMU; místem konání je Sao Paulo, Brazilie. (říjen 2015).
 • IMU zveřejnila výzvu k podávání kandidatur na pořádání ICM 2022. Podrobnosti lze nalézt zde (červenec 2015).
 • IMU zpracovala webovou mediální platformu, na níž jsou k disposici historické materiály dokumentující její činnost. Webové stránky jsou veřejně přístupné zde. Jsou tam mj. materiály o všech dosud konaných ICM (mezinárodních kongresech matematiků), a další materiály budou průběžně doplňovány (březen 2015).
 • President IMU Shigefumi Mori jmenoval předsedu programového výboru pro ICM 2018. Je jím János Kollár z Princeton University. Následně proběhne (na základě návrhů z národních organizací) výběr členů programového výboru; konkrétní jmenovité složení výboru ale zůstává neveřejné a bude zveřejněno až při zahájení ICM v Rio de Janeiru v roce 2018 (březen 2015).
 • Po ukončení připomínkového řízení sekretariát IMU publikoval závěrečnou zprávu z jednání Valného shromáždění IMU, které se konalo v Gyejongju, Korea, v srpnu 2014. Zpráva je k disposici zde (březen 2015).
 • Heidelberg Laureate forum 2015 - výzva k nominacím
  (návrhy na nominace prostřednictvím ČKM, uzávěrka 28. 2. 2015):
 • plakát s výzvou
 • pokyny
 • (leden 2015).
 • Bulletin IMU č. 64/2014
 • Bulletin - materiály pro jednání Valného shromáždění IMU v Gyejongju, srpen 2014
 • Appendix 1 - další materiály pro VS IMU
 • Appendix 2 - obecný informační materiál o IMU a jejích aktivitách (34 MB):
 • IMU Booklet 2014
 • IMU v rozvojových zemích
 • kandidatura Brazilie na konání ICM 2018 v Rio de Janeiro
 • Bulletin IMU č. 63 (přehled aktivit IMU za rok 2013)

 • Zpět na hlavní stránku