Aktuální informace z IMU

 • Organizační výbor ICM 2018 vyhlásil velkorysý program cestovních grantů pro matematiky z rozvojových zemí. Podrobnosti jsou zde   (březen 2017).
 • Heidelberg Laureate forum 2017 se bude konat ve dnech 24.-29.9.2017.
  Návrhy na nominace prostřednictvím ČKM, uzávěrka 14. 2. 2017.
 • web stránka s bližšími informacemi
 • (leden 2017).
 • Sekretariát IMU oznámil výsledky výzvy k podávání nabídek na organizaci ICM 2022. Byly obdrženy dvě nabídky:
        Francie, místo konání Paříž,
        Rusko, místo konání St. Petersburg.
  Výběr bude proveden na zasedání Valného shromáždění IMU, Sao Paulo, 29.-30.7.2018 (prosinec 2016).
 • Sekretariát IMU vyhlásil výzvu národním komitétům k nominacím kandidátů na významné mezinárodní matematické ceny (Fieldsova medaile, Nevanlinnova cena, Gaussova cena a další), které budou uděleny na ICM 2018 v Rio de Janeiru. Podrobnosti jsou k disposici zde.
  Uzávěrka nominací je December 31, 2016.
  Projednání případných nominací prostřednictvím ČKM (září 2016).
 • Organizační výbor ICM 2018 (Rio de Janeiro, 1. - 9. 8. 2018) publikoval prvni informační newsletter, obsahující mj. podrobnosti o termínu a místě konání kongresu. Newsletter je dostupný na této webové adrese (prosinec 2015).
 • Sekretariát IMU dokončil Bulletin 66, obsahující přehled aktivit IMU za rok 2014. Bulletin je dostupný zde (prosinec 2015).
 • IMU vyhlásila výzvu k nominacím na Ramanujanovu cenu. Jedná se o ocenění pro vynikajícího matematika ve věku do 45 let z rozvojové země. Návrhy na případné nominace prostřednictvím ČKM, uzávěrka 1. 3. 2016. Bližší podrobnosti zde (listopad 2015).
 • Heidelberg Laureate forum 2016 se bude konat ve dnech 18.-23.9.2016.
  Návrhy na nominace prostřednictvím ČKM, uzávěrka 3. 2. 2016.
 • web stránka s bližšími informacemi
 • (listopad 2015).
 • IMU oznámila přesné datum a místo konání ICM 2018:
  Mezinárodní kongres matematiků ICM 2018 se bude konat ve dnech
              1. – 9. srpna 2018
  v Rio Centro Convention Center, Rio de Janeiro, Brazilie.
  Byla již zprovozněna oficiální webová stránka kongresu na adrese http://www.icm2018.org/; na této adrese je možno se zaregistrovat pro zasílání aktuálních informací (Newsletter ICM 2018).
  Kongresu ICM 2018 bude ve dnech 29.-30. července 2018 předcházet Valné shromáždění (General Assembly) IMU; místem konání je Sao Paulo, Brazilie. (říjen 2015).
 • IMU zveřejnila výzvu k podávání kandidatur na pořádání ICM 2022. Podrobnosti lze nalézt zde (červenec 2015).
 • IMU zpracovala webovou mediální platformu, na níž jsou k disposici historické materiály dokumentující její činnost. Webové stránky jsou veřejně přístupné zde. Jsou tam mj. materiály o všech dosud konaných ICM (mezinárodních kongresech matematiků), a další materiály budou průběžně doplňovány (březen 2015).
 • President IMU Shigefumi Mori jmenoval předsedu programového výboru pro ICM 2018. Je jím János Kollár z Princeton University. Následně proběhne (na základě návrhů z národních organizací) výběr členů programového výboru; konkrétní jmenovité složení výboru ale zůstává neveřejné a bude zveřejněno až při zahájení ICM v Rio de Janeiru v roce 2018 (březen 2015).
 • Po ukončení připomínkového řízení sekretariát IMU publikoval závěrečnou zprávu z jednání Valného shromáždění IMU, které se konalo v Gyejongju, Korea, v srpnu 2014. Zpráva je k disposici zde (březen 2015).
 • Heidelberg Laureate forum 2015 - výzva k nominacím
  (návrhy na nominace prostřednictvím ČKM, uzávěrka 28. 2. 2015):
 • plakát s výzvou
 • pokyny
 • (leden 2015).
 • Bulletin IMU č. 64/2014
 • Bulletin - materiály pro jednání Valného shromáždění IMU v Gyejongju, srpen 2014
 • Appendix 1 - další materiály pro VS IMU
 • Appendix 2 - obecný informační materiál o IMU a jejích aktivitách (34 MB):
 • IMU Booklet 2014
 • IMU v rozvojových zemích
 • kandidatura Brazilie na konání ICM 2018 v Rio de Janeiro
 • Bulletin IMU č. 63 (přehled aktivit IMU za rok 2013)

 • Zpět na hlavní stránku